Jump je neformálna konferencia o nápadoch a skúsenostiach
neziskových organizácií a iniciatív.

Jej cieľom je prezentovať inšpiratívne a poučné príbehy, vytvoriť priestor na otvorenú diskusiu a ponúknuť účastníkom praktické workshopy vedené skúsenými lektormi.

Jump nie je bežná odborná konferencia. Charakterizujú ju priateľská atmosféra a uvoľnený štýl. Určená je nielen manažérom, koordinátorom a dobrovoľníkom občianskych združení a neziskových organizácií, ale aj vysokoškolským študentom, freelancerom a podnikateľom. Každému, komu Slovensko nie je ľahostajné.

Organizátorom projektu je Nezisková organizácia Voices, ktorá od roku 2008 podporuje na Slovensku
aktívnosť, tvorivosť a otvorené myslenie.
Za štyri roky produkovala a zverejnila asi 160 krátkych videofilmov, vzdelávala vyše 1000 zástupcov z viac ako 150 organizácií a usporiadala 26 kultúrnych podujatí Voices Live v Bratislave, Žiline a Košiciach.

Jump bude 24. októbra v Technopole na Kutlíkovej ulici č. 17 v Bratislave.
Pre prvých 100 účastníkov zahájime registráciu 24. septembra.