Nestáva sa, aby sa konferencia hneď počas prvého ročníka stala legendou.
Jumpu sa to podarilo!

Fero Pauliny, Aliancia Fair-play

Jump 2013 je druhý ročník neformálnej konferencie o nápadoch a skúsenostiach neziskových organizácií a iniciatív. Prostredníctvom inšpiratívnych príbehov a prednášok ukazuje, že keď sa chce, všetko sa dá.

Jump charakterizuje priateľská atmosféra a uvoľnený štýl. Určený je nielen manažérom, koordinátorom a dobrovoľníkom občianskych združení a neziskových organizácií, ale aj vysokoškolským študentom, freelancerom a podnikateľom. Každému, komu Slovensko nie je ľahostajné.

Prvý ročník sa konal 24. októbra 2012 a prilákal takmer 200 účastníkov.
Viac o jeho programe nájdete na stránke www.jump2012.sk.

Organizátorom konferencie je Nezisková organizácia Voices, ktorá od roku 2008 podporuje na Slovensku aktívnosť, tvorivosť a otvorené myslenie. Za päť rokov svojej činnosti pripravila viac ako 160 krátkych videofilmov, zorganizovala viac ako 100 vzdelávacích seminárov a usporiadala 30 kultúrnych podujatí Voices Live v Bratislave, Žiline a Košiciach.

Jump 2013 bude 16. októbra v Technopole na Kutlíkovej ulici č. 17 v Bratislave.
Registrácia začne 16. septembra.