Desať príbehov a kopec inšpirácie. Do programu druhého Jumpu sme pridali viac príbehov.
Porozprávajú ich ľudia, ktorých skúsenosti z neziskových aktivít môžu motivovať ďalších.

Milena Dudášová

Na Slovensku ju neprijali, vyštudovala teda architektúru v Dánsku. So spolužiačkou Camilou z Brazílie založili projekt MONARCH (Month of Architecture) pre študentov, ktorí chcú viac a neboja sa objavovať interdisciplinaritu štúdia architektúry. V roku 2012 reprezentovala slovenských mladých na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, kde šokovala svojím prejavom o efekte nesprávne nastavených očakávaní od mladých ľudí. Je absolventka Kolégia Antona Neuwirtha, aktivizovala sa v množstve medzinárodných projektov na štyroch kontinentoch. Tvrdí, že každý má špecifický talent a musí ho v sebe len nájsť.

SPÍKERKA
 

Juraj Havlík

Čerstvo zmaturovaný momentálne s priateľmi maturujúci nad tým, ako zachrániť amfiteáter v Banskej Bystrici. Od roku 2009 sa tvrdohlavo snaží so skupinou ľudí spája(ť_je) umenie napĺňať svoje predstavy ako napr. počuť Zdenka Bínu v starej cementárni, premietať na zanedbanom amfiteátri alebo stretnúť spolutvorcov Deža Ursinyho. A tak akosi popri tom získava aj pomenovania ako organizátor kultúry, dobrovoľník či občiansky aktivista. Okrem toho gitarou šíri tradíciu rómskeho džezu s kapelou Maringotka a odnedávna už aj vlastné hudobné nápady s Egrešom.

SPÍKER
 

Rado Sloboda

Pochádza z Banskej Bystrice. Študuje európske štúdiá na Univerzite Mateja Bela. Verí, že ľudské práva sú univerzálne. Počul o tom prvýkrát na Olympiáde ľudských práv a následne založil prvú univerzitnú skupinu Amnesty International na Slovensku. Zásadne ho zmenil workshop Don´t worry! Be Gypsy!, kde zistil, že nie je úplne od veci občas vystúpiť z komfortnej zóny. Motivuje ho pozitívna spoločenská zmena a zážitky z neformálneho vzdelávania. Fascinuje ho TERNYPE, aktivizuje sa v Záhrade – CNK, kde pomáhal s projektom Týka sa nás to!. Rád o sebe hovorí, že je feminista, pretože rod sa nás týka!

SPÍKER
 

Jozef Maudry

Svetoobčan a profesionálny manažér so záľubou v lean & growth tools, aktívny podporovateľ myšlienky E.F. Schumachera “malé je milé” a veľký fanúšik modelu neziskových organizácií. Okrem prírody a pohybu sú jeho veľkou motiváciou umenie a kultúra, ktoré sú súčasťou popradského kultúrneho spotu Groteska a medzinárodne pôsobiacej neziskovky LivePozitive. Dodov obľúbený výrok pochádza od Hipokrata a znie: „Život je krátky, umenie dlhé, príležitosť letmá, skúsenosť prchavá a úsudok neľahký.”

SPÍKER
 

Juraj Hipš

Juraj vyštudoval filozofiu a estetiku. Bol učiteľom na rôznych stredných školách a prednášal na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2001 je riaditeľom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Je spoluzakladateľom Komunitnej-environmentálnej Základnej školy v Zaježovej a Sokratovho inštitútu pre nadaných vysokoškolských študentov. Má tri deti a žije na zaježovských lazoch.

SPÍKER
 

Lucia Šuplatová

Slovo pohyb ju vystihuje najviac. Tanec pod vodou v detstve vystriedala za tanec suchozemský, ktorému sa venuje dodnes. Po štúdiu psychológie pracovala s deťmi v materských školách. Je zakladateľkou integrovanej tanečnej skupiny Len tak tak, ktorá spája ľudí s rôznymi limitmi cez tanec, pohyb a umenie. Je frekventantkou výcviku tanečno-pohybovej terapie. Rada sa túla po svete, po mestách aj prírode. Momentálne sa veľa hýbe doma s usmiatymi dvojičkami v náručí.

SPÍKERKA
 

Matěj Hollan

www.mapyhazardu.cz, www.zitbrno.cz, www.rekonstrukcestatu.cz, www.nejkrasnejsizakon.cz – to sú projekty, do ktorých je Matěj zapojený. Je jedným z najznámejších českých aktivistov a venuje sa viacerým témam – najdôležitejšou je regulácia hazardu, ktorého je v Česku najviac na svete. S projektom Rekonstrukce státu hodlá dokopať poslancov k prijatiu deviatich kľúčových protikorupčných zákonov. V rámci občianskeho združenia Brnění a satirického projektu Žít Brno sa venuje lokálnej brnianskej politike, územným plánom a doprave. Je nositeľom Ceny Františka Kriegla za občiansku statočnosť.

SPÍKER
 

Marek Hattas

Plateným povolaním programátor, neplateným riaditeľ združenia Triptych. S priateľmi sa chceli len niekde vonku zabaviť, dať si pivo a vypočuť dobrú muziku. Keďže nebolo kde, vykosili lúku za mestom, postavili vojenský stan a celé leto tam hrala nitrianska undergroundová scéna. To miesto volajú Hidepark a dnes sa z neho snažia urobiť kultúrne centrum. Hidepark je postavený na komunite dobrovoľníkov, ktorí popri svojej robote majú vo voľnom čase chuť robiť niečo zmysluplné.

SPÍKER
 

Eva Vozárová

Bývalá novinárka, ktorú po piatich rokoch v médiách zlákal tretí sektor. Ešte v puberte nemala rada počítače – to sa však neskôr zásadne zmenilo. Na vysokej škole objavila študentské rádio TLIS a to jej nakoniec odomklo oveľa viac než kultúrne horizonty. Rádio pôsobiace na elektrotechnických internátoch STU bolo plné geekov, ktorí jej pomohli prekonať obavy z technológií. Tak sa stalo, že nakoniec niekoľko rokov písala v týždenníku Trend o internete a technológiách. Dnes sa snaží na internete podporiť protikorupčné aktivity Aliancie Fair-play, kde má na starosti jej webové projekty.

SPÍKERKA
 

Václav Petráš

Prírodu ako súčasť života prežíval už od detstva, no až štúdium environmentalistiky na Masarykovej univerzite mu otvorilo oči. Popri plánovaní záchrany sveta sa rozhodol s kamarátom založiť organizáciu Dobromyseľ. Skúsenosti s čistením prírody, náborom dobrovoľníkov, organizovaním kultúrnych a osvetových akcií a prácou na verejnom priestore ho naučili, že ľudí nezmení, ale môže byť zmenou, ktorú chce vidieť vo svete. Tiež je permakultúrnym záhradníkom, čo ho doviedlo ku založeniu vzdelávacieho centra Samorast. Aby  toho nebolo málo, tak v roku 2012 bol zvolený za podpredsedu Permakultúry CS v SR.

SPÍKER
 

Marek Adamov

Marek vyštudoval kulturológiu na FiF UK v Bratislave. Počas štúdií s priateľmi založil občianske združenie Truc sphérique, ktoré doteraz vedie. Od roku 2003 prevádzkujú známe kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie. Jednou z ich aktuálnych výziev je rekonštrukcia Novej synagógy v Žiline na modernú kultúrnu inštitúciu - výstavný priestor pre výtvarné umenie - kunsthalle. Celé snaženie o zlepšenie postavenia nezávislej kultúry je podľa neho aj o tom, ako sa môže (ne)podnikaniu v kultúre dariť, keď sa chce.

SPÍKER