Ísť dobrým príkladom nie je len
najlepšia cesta ako ovplyvniť druhých.
Je to jediná cesta.

Albert Schweitzer

Jump Slovensko 2014 je tretí ročník neformálnej konferencie

o príbehoch a skúsenostiach neziskových organizácií a iniciatív.

Je to konferencia charakteristická priateľskou atmosférou a uvoľneným štýlom. Určená je nielen manažérom, koordinátorom a dobrovoľníkom občianskych združení a neziskových organizácií, ale aj vysokoškolákom,
freelancerom a podnikateľom. Každému, komu Slovensko nie je ľahostajné.

Organizátorom projektu je Nezisková organizácia Voices, ktorá od roku 2008 podporuje na Slovensku aktívnosť,
tvorivosť a otvorené myslenie. Za šesť rokov svojej činnosti pripravila viac ako 170 krátkych videofilmov,
zorganizovala vyše 125 vzdelávacích seminárov Trampolina, 20 rozhovorov Choices a usporiadala 35 kultúrnych
podujatí Voices Live v Bratislave, Žiline a Košiciach.

Jump Slovensko 2014 sa bude konať 15. októbra v Technopole na Kutlíkovej ulici č. 17 v Bratislave.