Nápadisko je účelové anomálne nahromadenie podnetov a skúseností, z ktorého môžu otvorene rozmýšľajúci ľudia slobodne bagrovať s nečakane veľkým úžitkom. Jedinečný priestor na vzájomné spoznanie sa a diskusiu. Poobedie strávite pestrými aktivitami v nápadisku, ktoré si vyberiete pri registrácii.

LEKTOR

Nápadisko 1: Školy

Projekty v školách a zdravý rozum

Ako môžu škola a študenti získať zo spolupráce s neziskovkami čo najviac? Aké sú očakávania a obavy učiteľov z takého partnerstva? Sú niečím špecifické? Rozhodujú učitelia sami za seba, alebo ich reprezentuje skôr manažment či ministerstvo? Čo je výhodné na krátkodobých spoluprácach? A čo brzdí tie dlhodobé? Ako prekonávať prekážky?

Branislav Andreanský

Braňo vyštudoval sociálnu prácu. Popri štúdiu pracoval vo väznici v Leopoldove. Od roku 2006 sa venoval outdoorovým programom a neskôr pracoval ako terénny sociálny pracovník, HR manažér a konzultant. Od roku 2009 pôsobil v policajnom zbore ako vyšetrovateľ a neskôr aj ako policajný preventista. Dnes pracuje ako konzultant a kouč v spoločnosti RESTARTUP. Školí, vzdeláva a pomáha v rozvoji tímov a jednotlivcov na rôznych úrovniach – od pracovníkov vo výrobe po manažérov. Aktívne sa venuje japonskému bojovému umeniu Aikido.

 

LEKTOR

Nápadisko 2: Verejná správa

Moc, kontrola a podpora

Ako vytvoriť fungujúce partnerstvo s verejnou správou? Môžu byť samospráva alebo štátna správa pre neziskové projekty reálnym prínosom alebo to funguje len v predvolebnom boji? Ako ich predstaviteľov vtiahnuť do spolupráce? Aké nástroje na spoluprácu majú organizácie k dispozícii? Ako prekonávať bariéry a dosahovať lepšie výsledky?

Martin Ondrejkovič

Martin absolvoval lekársku fakultu a v minulosti pracoval ako psychiater a psychoterapeut. Absolvoval výcvik psychoterapie a poradenstva v Prístupe zameranom na človeka (PCA). Zaujíma sa o možnosti jeho uplatnenia najmä v oblasti vzdelávania dospelých a vedení zážitkových rozvojových programov. Dnes pôsobí ako lektor manažérskych zručností, HR konzultant, assesor a kouč, ale aj ako zástupca odborného garanta o.z. Modrý anjel, lektor Letného leadership programu o.z. Nexteria či tímový supervízor projektu Cesta.

 

LEKTORKA

Nápadisko 3: Médiá

Zábava a informácie, obsah a vzťah

Ako v online a offline médiách komunikovať náročnejšie témy? Ako vzbudiť u ľudí záujem? Je možné dosiahnuť zmenu postojov verejnosti? Ako? Čo sú osobitosti jednotlivých médií? Ako narábať s negatívnymi a nenávistnými prejavmi v online priestore? Čo sa dá dosiahnuť lepšie cez konkrétne aktivity a priamu prácu a čo naopak dobre funguje online?

Martina Vendleková

Martina vyštudovala andragogiku v Bratislave i Prahe. Dnes reprezentuje TeamZoom.sk, kde pôsobí ako trénerka, facilitátorka a autorka vzdelávacích projektov. Jej tréningy sú založené na trendoch v zážitkovom učení, praktických aktivitách a pohybe. na neziskových projektoch spolupracuje s organizáciami Aptech Europe, Včelí dom, Iuventa a Voices. Aktívne spolupracovala aj s Ulitou – Komunitným centrom na sídlisku Kopčany v Petržalke. Teší sa, keď sa je podarí pomôcť ľuďom prekonávať osobné bariéry a vystúpiť z rutiny.

 

LEKTORKA

Nápadisko 4: Psychohygiena

Zvládanie nenávisti, duševná pohoda a supervízia

Ako zvládať nenávistné prejavy a ohrozujúce situácie? Kde sa najčastejšie odohrávajú stretnutia s nenávistnými prejavmi? Kto ich zachytáva? Kedy je ich monitoring výhodou a kedy už ťažko zvládnuteľnou záťažou? Existujú účinné nástroje pomáhajúce pracovníkom zvládať nenávistné prejavy a osobné útoky? Ktoré najviac odporúčate?

Barbora Kuchárová

Barbora je rodená Bratislavčanka. Po štúdiách na Filozofickej fakulte UK začala v roku 1995 pracovať ako profesionálna psychologička. Dnes sa živí ako súkromná psychologička a terapeutka. Učí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Od roku 1993 robí s užívateľmi drog a pôsobí aj ako trénerka Rady Európy v oblasti redukcie užívania drog. Spolu s priateľmi založila prvú svojpomocnú skupinu pre spoluzávislých (pre ľudí, ktorých partneri a blízki užívajú drogy), prvý streetwork a prvé kontaktné centrum pre aktívnych užívateľov drog. Venuje sa aj téme domáceho násilia a pomoci utečencom.

 

LEKTOR

Nápadisko 5: Radicalization and extremism

Roots of radicalization and extremism, potential ways of combating extremism

How do people become radicalized? What leads them to extremism? What should we be aware of when trying to combat extremism, and what potential ways are there for doing it? Skupina bude s Larsom a Luciou pracovať v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Lars Erik Berntzen

Lars Erik vyštudoval sociológiu na Univerzite v Bergene – v pobrežnom nórskom meste, odkiaľ aj pochádza. Venuje sa mapovaniu politického násilia v Nórsku a konfliktom medzi politickými stranami. Po teroristických útokoch, ktoré v roku 2011 otriasli krajinou, publikoval články o násilnom správaní extrémnej pravice, ideológii a streľbách na školách. V súčasnosti žije v talianskej Florencii, kde sa venuje písaniu dizertačnej práce na tému šírenia protiislamskej rétoriky a mobilizácie v Západnej Európe.

LEKTORKA

Lucia Ondrejkovičová Obenau

Lucia vyštudovala bábkoherectvo, neskôr prešla výcvikom facilitácie a podpornej interakcie. Viedla tím lektorov a bola odbornou garantkou v rôznych medzinárodných projektoch. Pätnásť rokov sa živí ako facilitátorka, lektorka a konzultantka firemného vzdelávania. Spoluvytvára a vedie rozvojové zážitkové programy s Prázdninovou Školou Lipnice, spolupracuje na Letnom Leadership Programe pre o.z. Nexteria. Venuje sa aj tvorbe bábkových predstavení pre deti i dospelých a je na plný úväzok mamou Katky. Verí, že cez zážitok sa naučí aj dospelý.