Kasárne/Kulturpark, Košice

Jedenásť dobrosrdečných ľudí nám povie, ako a prečo robia niečo pre druhých.
Dozvieme sa o ich nevšedných skúsenostiach, zážitkoch, úspechoch i prehrách.

Oli Džupinková

moderátorka spravodajstva a dopravného servisu Rádia Expres spájajúca svoj rádiový svet s dobrovoľníctvom a prácou s mladými ľuďmi

Východniarka hrdo sa hlásiaca k rusínskym koreňom. Od šestnástich bola aktívnou členkou Stredoškolskej študentskej únie Slovenska, potom spoluzakladateľkou a predsedníčkou Mládežníckeho parlamentu mesta Snina. V prvom ročníku masmediálnych štúdií na Prešovskej univerzite začala pracovať v internátnom rádiu PaF, neskôr v regionálnom rádiu KISS v Košiciach a v súčasnosti je v Rádiu Expres. Popri organizovaní už 10. ročníka benefičného koncertu v Snine je dobrovoľníčkou v miestnom Centre voľného času. Vedie multimediálny krúžok pre žiakov základných škôl. Okrem spravodajstva sa venuje téme úspešných Slovákov v zahraničí.

SPÍKERKA
 

Ivan Siláči

študent architektúry, občiansky aktivista, dobrovoľník usilujúci sa o znovuobjavenie vzťahu obyvateľov Lučenca k miestam a mestu, v ktorom žijú

Narodil sa v Lučenci a v roku 2015 končí štúdium urbanizmu na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Počas štúdia sa zameriava na analyzovanie a tvorbu verejných priestranstiev. Zúčastnil sa viacerých domácich a zahraničných projektov, bol súčasťou jedného z najuznávanejších s tematikou modernej architektúry a urbanizmu REWORKING MODERN. V Lučenci pôsobí ako dobrovoľník v občianskom združení YOUNG FOLKS LC, ktoré reflektuje problematiku verejných priestorov v meste Lučenec. Organizuje besedy, prednášky, výstavy a rôzne kampane na podporu aktívneho prežívania mesta a jeho ulíc.

SPÍKER
 

Ján Supuka

študent environmentálneho manažmentu vo Zvolene, dobrovoľník na plný uväzok meniaci veci vôkol seba k lepšiemu, nadšený pre kosenie kosou a ovocinárstvo

Janči študuje enviro manažment na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a na svoju alma mater nedopustí. Kedysi "mŕtva ryba", trojkár z osemročného gymnázia, je dnes študentský aktivista a dobrovoľník. Pracoval viac ako dva roky pre program Zelená škola a UNICEF, vedie študentskú organizáciu TunaTU, spoluzakladá Študentskú radu TUZVO, prekopáva veľa vecí na fakulte, pretože jej vďačí za veľa a verí v jej obrovský potenciál. V poslednom čase tiež pomáha Slovenskému skautingu s festivalom Soaré, aj keď skaut sám nie je. Kosí kosou a ovocinári v Novej Bošáci.

SPÍKER
 

Jana Jarinová

koordinátorka grantových programov a tímu Mladých filantropov v Komunitnej nadácii Bardejov, ktorá rada podporuje aktívnych ľudí a pomáha im pri realizácii ich nápadov

Jana svoje prvé praktické skúsenosti v neziskovom sektore začala rozvíjať prostredníctvom terénnej práce s ľuďmi bez domova popri štúdiu sociálnej práce na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2011 pracuje v Komunitnej nadácii Bardejov ako koordinátorka grantových programov a tímu Mladých filantropov. V súčasnosti tiež spolupracuje s občianskym združením Different, ktoré svojimi aktivitami podporuje rozvoj viacerých kultúrnych aj environmentálnych sfér a oživuje dlhodobo zanedbávané priestory historickej bašty v meste Bardejov.

SPÍKERKA
 

Marian Lacko

zakladateľ medzinárodných umeleckých workshopov LETAVY, učiteľ, divadelník, výtvarník, hudobník, literát, dramatik, organizátor, manžel, otec, dedo

Marian je učiteľom a riaditeľom Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote a učí na Prvom slovenskom literárnom gymnáziu v Revúcej. Je autorom projektu a organizátorom umeleckého tábora LETAVY, ktorý sa v roku 2015 bude konať už po tridsiaty raz. Dodnes sa ho zúčastnilo viac ako 6 500 umelcov zo sedemnástich krajín. Ako maliar sa predstavil na 60 výstavách v 7 krajinách. Je autorom päťdesiatich dramatizácií a scenárov. Zostavil tri knihy so zameraním na literatúru a umelecké školstvo. Založil Literárny klub KARAVANA. Ilustroval dve knihy a je zakladateľom folkovej skupiny M.E.L.L.

SPÍKER
 

Aďo Bortník

pravdepodobne najmladší CEO na Slovensku, autor aplikácie Meetie, ktorému najlepšie myšlienky napadnú pred spaním

Aďo má trinásť rokov a býva v Košiciach. Študuje na základnej škole a programuje. Za počítačom sedel prvýkrát v siedmich rokoch, v jedenástich začal programovať webstránky, v dvanástich presedlal na Android aplikácie. Jeho prvú aplikáciu Gramatika SK si stiahlo viac ako 7000 ľudí. Minulý rok zaujal na Startup Weekende v Bratislave, kde predstavil nový projekt Meetie - mobilnú sociálnu platformu prepájajúcu ľudí s rovnakými záľubami. Rád skúša nové veci, športuje a programuje. Robí, čo ho baví, a vždy to chce dokončiť.

SPÍKER
 

Irma Horváthová

vedúca komunitného centra v Moldave nad Bodvou úspešne prenášajúca svoju lásku ku vzdelaniu na mladých Rómov a Rómky

Irma sa pred desiatimi rokmi zamestnala ako asistentka sociálneho pracovníka, neskôr bola komunitnou pracovníčkou a teraz pracuje pre ETP Slovensko ako vedúca komunitného centra v Moldave nad Bodvou. Neformálne vzdeláva deti a mládež z tamojšej osady. Jej víziou je zmeniť myslenie detí a mládeže smerom k dobrému životu. Je preto aktívna a v tejto oblasti sa intenzívne sama vzdeláva. V roku 2009 založila v komunitnom centre detský divadelný krúžok s názvom "Divadlo z chatrče". V roku 2011 vyhrali cenu Gypsy spirit a s divadelnou scénkou sa dostali až do Bruselu.

SPÍKERKA
 

Michal Sládek

zvedavý architekt a premýšľavý humanista venujúci sa vzťahu moci k architektúre a bývaniu, ktorý zároveň rozbehol občianske združenie Archimera a iniciatívu Architekti v osade

Mišo sa narodil a žije v meste Bratislava, Zem, Mliečna dráha. Keď bol malý, veľa sa hrával s legom, potom vyštudoval architektúru na VŠVU v Bratislave, kde so spolužiakmi založili občianske združenie ARCHIMERA. Počas študijného pobytu v indickom Ahmedabáde sa začal zaujímať o politické súvislosti bývania. Začal pracovať pre neziskovú organizáciu Člověk v tísni, v rámci ktorej založil iniciatívu Architekti v osade. Tá hľadá dizajnové bývanie dostupné sociálne vylúčeným obyvateľom planéty. Aktuálne pracuje aj pre Festival Pohoda.

SPÍKER
 

Anna Košičanová Vašková

pedagogička a arteterapeutka pracujúca s autistickými deťmi a inými rizikovými skupinami, ale aj širokou verejnosťou v prvom ARTEateliéri v Prešove

Anka je rodená Prešovčanka. S arteterapiou a jej významom pre komunikáciu sa prvýkrát stretla v roku 2007. Rozhodla sa jej venovať naplno a po absolvovaní štúdia sa zamestnala ako arteterapeutka vo FRANCESCU – regionálnom autistickom centre. Neskôr sa stala štatutárkou občianskeho združenia Výchova zdravej rodiny, s ktorým založila prvý ARTEateliér pre širokú verejnosť v Prešove. Venuje sa deťom z detského domova, mládeži zo sociálne slabých rodín a ďalším rizikovým skupinám. Napísala rozprávkovú knihu a s kamarátkou Zuzkou tvoria divadelné predstavenia pre materské školy.

SPÍKERKA
 

Štefan Szabó

aktivista a vizionár, lektor, ekologický filozof aj praktik, predseda občianskeho združenia SOSNA, spolutvorca vzdelávacieho Ekocentra, Prírodnej záhrady a Hobitieho domu

Štefan študoval na Technickej univerzite v Košiciach a neskôr tu aj učil. V roku 1992 založil občianske združenie SOSNA. Zaoberá sa alternatívnymi riešeniami sociálnych a ekologických problémov: pestovanie bez chémie, prírodná architektúra, Permakultúra, eko turizmus, ako aj miestnou udržateľnosťou a sebestačnosťou. V roku 2011 sa so SOSNOU presunul do vzdelávacieho Ekocentra, ktoré pomáhal stavať a budovať, rovnako ako Prírodnú záhradu a Hobití dom. V rámci tréningov, prednášok a vzdelávacích programov šíri myšlienky ekologického spôsobu života. Jeho zásadami je byť zodpovedný voči prírode a ľuďom a byť nezávislý od systému.

SPÍKER
 

Juliana Sokolová

poetka prednášajúca filozofiu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, ktorú zaujíma regenerácia miest, architektúra a filmy

Juliana vyrastala v Košiciach a v Misurate v Líbyi. Študovala filozofiu na University of York a na King's College v Londýne. Dva roky pracovala v Kosove a Bosne-Herzegovine pre organizáciu Saferworld na výskume dynamiky konfliktu. Píše poéziu a prózu, v roku 2013 jej vyšla zbierka básni My house will have a roof / Môj dom bude mať strechu. Aktuálne sa v Košiciach angažuje v združení Cinefil. Usilujú sa o získanie bývalého kina Úsmev do prevádzky od mesta a jeho premenu na mestské kino a centrum audiovizuálnej kultúry. Učí na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Má syna.

SPÍKERKA